PRIVACY POLICY

Dit is de privacy policy van de Vocale Groep Sumadi, gevestigd te Echt-Susteren en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40177662. Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1.        GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1       Wij vragen (mogelijk) persoonsgegevens van je indien je:

(a)        lid wordt/bent van de Vocale Groep Sumadi.

1.2       Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:

(a)       naam;
(b)       adres;
(c)       woonplaats;
(d)       e-mailadres;
(e)       telefoonnummer;
(f)        leeftijd;
(g)       IBAN;
(h) ¬† ¬† ¬† foto’s.

1.3       Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:

(a)       het lidmaatschap te effectueren;
(b)       contact met je op te nemen of te onderhouden;
(c)       de administratie te optimaliseren;
(d)       de website te optimaliseren d.m.v. sfeerfoto’s;
(e)       contributie of andere gelden (met toestemming) te innen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
2.1       Je kunt contact opnemen met ons via info@sumadi.nl voor:

(a)       meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
(b)       vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
(c)       inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot jou verwerken;
(d)       bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.

3. BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS
3.1       Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 ¬† ¬† ¬† Wij hebben onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen ge√Įmplementeerd:

(a)       Geheimhoudingsverklaringen van leden die met persoonsgegevens van leden werken.
(b)       Afgeschermd gedeelte op de website www.sumadi.nl

4. DERDEN
4.1       Wij verstrekken jouw gegevens aan de volgende derden:

(a)       Gemeente Echt-Susteren

4.2       Deze derde gebruikt de gegevens voor het verkrijgen van subsidie ten bate van Sumadi.

5. MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
5.1       Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging
plaatsvindt, en deze inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw
persoonsgegevens, dan word je meteen op de hoogte gebracht en wordt, indien nodig, de Autoriteit Persoonsgegevens
hiervan op de hoogte gesteld.

6. MELDING AAN BETROKKENE
6.1       Je wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige
gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.

7. WIJZIGINGEN PRIVACY POLICY
7.1       Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Deze privacy policy
staat ook op onze website. Wijzigingen zijn daar ook terug te vinden.

publicatiedatum: 10 juni 2018               laatst gewijzigd: 17 maart 2019